แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครทุนนักศึกษาผู้ช่วยงานอาจารย์ ประจำภาคเรียนที่2/2554

รับสมัครทุนนักศึกษาผู้ช่วยงานอาจารย์ ประจำภาคเรียนที่2/2554 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครทุนนักศึกษาผู้ช่วยงานอาจารย์ ประจำภาคเรียนที่2/2554

รับสมัครทุนนักศึกษาผู้ช่วยงานอาจารย์ ประจำภาคเรียนที่2/2554 ตั้งแต่วันที่ 7 -15 พ.ย. 54 ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากไฟล์ประกอบ และส่งใบสมัครได้ที่พี่เนท ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ ในวัน เวลาราชการนะคะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ