แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ!! งดสอนกระบวนวิชา 177404 (LAW AND SOCIETY ) ตอน 801

ประกาศ!! งดสอนกระบวนวิชา 177404 (LAW AND SOCIETY ) ตอน 801 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ!! งดสอนกระบวนวิชา 177404 (LAW AND SOCIETY ) ตอน 801

คณะนิติศาสตร์ขอประกาศ งดสอนกระบวนวิชา 177404 (LAW AND SOCIETY ) ตอน 801 ในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2554 เวลา 1300 - 1600  น. SB 4106

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ