แสดงรายละเอียดข่าวแนะนำนักวิชาการแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

แนะนำนักวิชาการแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แนะนำนักวิชาการแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

คณะนิติศาสตร์ ยินดีต้อนรับนักวิชาการแลกเปลี่ยน จาก Faculty of Law and Political Science, National University of Laos ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนด้านกฎหมาย ประจำภาคเรียนที่ 2/2554

1. Ms. Khonsavanh Vongvannaxay
2. Ms. Khampiou Vilayphone

ซึ่งได้เข้าร่วมฟังบรรยายในชั้นเรียน 3 วิชา ได้แก่
1.PRIVATE INTERNATIONAL LAW (177362) ทุกวันจันทร์และพฤหัสบดี เวลา 09.30 - 11.00 ณ ห้อง SB 4208
2. HUMAN RIGHTS LAW (177465) ทุกวันจันทร์และพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 14.30 น.
3. LEGAL RESEARCH METHOD (178703) ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 12.00 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ