แสดงรายละเอียดข่าวเชิญฟังบรรยายพิเศษ การพัฒนาศักยภาพตนเองของนักศึกษานิติศาสตร์

เชิญฟังบรรยายพิเศษ การพัฒนาศักยภาพตนเองของนักศึกษานิติศาสตร์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญฟังบรรยายพิเศษ การพัฒนาศักยภาพตนเองของนักศึกษานิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ ขอชวนเชิญนักศึกษา ทุกชั้นปีเข้ารับฟังการฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพตนเองของนักศึกษานิติศาสตร์" โดย ดร.วิวัฒน์ เศรษฐช่วย อดีตนายธนาคาร อดีตประธานหอการค้าแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียภาคใต้ ฯลฯ วันพุธที่ 16 พ.ย. 54 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์

สนใจลงชื่อได้ที่สำนักงานคณะนิติศาสตร์ ชั้น 1 หรือโทร 053-942906 ภายในวันที่ 14 พ.ย. 54 นะจ๊ะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ