แสดงรายละเอียดข่าวทุน Eiffel ประจำปีการศึกษา 2012/2013

ทุน Eiffel ประจำปีการศึกษา 2012/2013 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุน Eiffel ประจำปีการศึกษา 2012/2013

เป็นทุนการศึกษาที่ให้สำหรับการเรียนปริญญาโท และทุนวิจัยระยะเวลา 10 เดือนสำหรับปริญญาเอก ใน 3 สาขาวิชาได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ / บริหารการจัดการ / กฎหมายและรัฐศาสตร์ โดยการยื่นใบสมัครทุนนั้นไม่สามารถทำด้วยตนเองได้ แต่ต้องยื่นความจำนงในการสมัครรับทุนผ่านสถาบันการศึกษาในประเทศฝรั่งเศสที่ท่านสมัครเข้าเรียนเท่านั้น

ปฏิทินประจำปีการศึกษา 2012/2013 สำหรับการยื่นขอทุนไอเฟล

การกรอกใบสมัครออนไลน์กับสถาบันการศึกษาฝรั่งเศส : ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 มกราคม 2012

ประกาศผลทุน : อาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2012


ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.egide.asso.fr/eiffel

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ