แสดงรายละเอียดข่าวประกาศเลื่อนกำหนดการเข้าชั้นเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2554 สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

ประกาศเลื่อนกำหนดการเข้าชั้นเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2554 สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศเลื่อนกำหนดการเข้าชั้นเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2554 สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

คณะนิติศาสตร์ขอแจ้งกำหนดการการเข้าชั้นเรียนของกระบวนวิชาที่มีการเลื่อนกำหนดการเข้าชั้นเรียนจากปฎิทินการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โดยนักศึกษาสามารถดูรายละเอียดกระบวนวิชามีการเลื่อนกำหนดการเข้าชั้นเรียนได้ที่ไฟล์ประกอบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ