แสดงรายละเอียดข่าวประกาศเลื่อน!!โครงการติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระครั้งที่ 5 ในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2554

ประกาศเลื่อน!!โครงการติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระครั้งที่ 5 ในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2554 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศเลื่อน!!โครงการติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระครั้งที่ 5 ในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2554

ประกาศเลื่อน!!โครงการติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระครั้งที่ 5 ในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2554 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คณะนิติศาสตร์ โทร. 053- 94 2909

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ