แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญเข้าร่วมการประชุม 1 AI Summit in Thailand 2011

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม 1 AI Summit in Thailand 2011 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม 1 AI Summit in Thailand 2011

คณะบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และ Organization Development Institute ขอเชิญร่วมในการประชุม 1st AI Summit in Thailand 2011 ในระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2554 รายละเอียดตามไฟล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ