แสดงรายละเอียดข่าวInternational Exchange Programs at Waseda University for AY2012-2013

International Exchange Programs at Waseda University for AY2012-2013 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Exchange Programs at Waseda University for AY2012-2013

Waseda University ประเทศญี่ปุ่น แจ้งรายละเอียด ของ International Exchange Programs for AY2012-2013 จำนวน 4 ประเภท ได้แก่
1. undergraduate Studies Program
2. Graduate Studies Program
3. Intensive Japanese Language Program
4. One-Year Study Aboard Program at School of International Liberal Studies (SILS)

กำหนดการรับสมัคร
นักศึกษาที่สนใจต้องส่งใบสมัครมายังคณะฯ (พี่กุ้ง) ภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2554 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ไฟล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ