แสดงรายละเอียดข่าว2012-2013 University of the Ryukyus Short-Term Student Exchange Programs (หมดเขตส่งเอกสารให้คณะวันที่ 15 พ.ย. 54)

2012-2013 University of the Ryukyus Short-Term Student Exchange Programs (หมดเขตส่งเอกสารให้คณะวันที่ 15 พ.ย. 54) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2012-2013 University of the Ryukyus Short-Term Student Exchange Programs (หมดเขตส่งเอกสารให้คณะวันที่ 15 พ.ย. 54)

University of Ryukyus แจ้งรายละเอียดการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 2012-2013 University of Ryukyus Student Exchange Programs ดังนี้

1. ทุน URSEP (University of Ryukyus Short-term Student Exchange Program)
เป็นทุนแลกเปลี่ยนระยะเวลา 11 เดือน ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ผู้สมัครทุนประเภทนี้ จะต้องเป็นผู้มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลดรายละเอียดและเอกสารใบสมัครได้ที่
http://www.r-center.u-ryukyu.ac.jp/article/1/2/8/en

2. ทุน STRP (Short-term Regular Program)
เป็นทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ไปเรียนระยะสั้น หรือระดับปริญญาโท เพื่อศึกษาวิจัย โดยระยะเวลาการแลกเปลี่ยนจะมี 2 ช่วง คือ เดือนเมษายน 2555 และเดือนตุลาคม 2555 สำหรับทุนประเภทนี้ จะใช้ภาษาญี่ปุ่นในการเรียนการสอน และผู้สมัครทุนประเภทนี้จะต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่นในระดับดี ดาวน์โหลดรายละเอียดและเอกสารใบสมัครได้ที่ http://www.r-center.u-ryukyu.ac.jp/article/1/2/9/en
หากสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ให้ติดต่อคณะที่สังกัด เพื่อพิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาคณะละ 1 ราย พร้อมระบุประเภททุน และระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ พร้อมหลักฐานการสมัคร ส่งให้คณะฯ ภายในวันที่ 15 พ.ย. 54 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามได้ที่พี่กุ้ง โทร 053-942906
หรือ
คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ