แสดงรายละเอียดข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดโครงการสนับสนุนค่าครองชีพจากการทำงานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัย ครั้งที่ 2

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดโครงการสนับสนุนค่าครองชีพจากการทำงานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัย ครั้งที่ 2 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดโครงการสนับสนุนค่าครองชีพจากการทำงานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัย ครั้งที่ 2

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดโครงการสนับสนุนค่าครองชีพจากการทำงานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัย ครั้งที่ 2 ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์ประกอบ และสามารถแจ้งชื่อเข้าร่วมโครงการได้ที่ พี่เนท ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2554 นี้เท่านั้น

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ