แสดงรายละเอียดข่าวสถาบันการศึกษานานาชาติมอบทุนการศึกษา SMBC Global Foundation Scholarship มุลค่าทุนละ 750 USD

สถาบันการศึกษานานาชาติมอบทุนการศึกษา SMBC Global Foundation Scholarship มุลค่าทุนละ 750 USD - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถาบันการศึกษานานาชาติมอบทุนการศึกษา SMBC Global Foundation Scholarship มุลค่าทุนละ 750 USD

สถาบันการศึกษานานาชาติมีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มูลค่าทุนละ 750 USD ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับ/ส่งใบสมัครได้ที่ พี่เนท ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะนิติฯ ตั้งแต่บัดนี้ได้จนถึงวันที่ 31 ต.ค. 2554 เท่านั้น...ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากไฟล์ประกอบ...

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ