แสดงรายละเอียดข่าวรายชื่อนักศึกษาผู้กู้กยศ.ที่ไม่ชำระค่าเทอมส่วนเกิน หรือไม่ได้ไปช่วยงานกยศ.ตามกำหนด

รายชื่อนักศึกษาผู้กู้กยศ.ที่ไม่ชำระค่าเทอมส่วนเกิน หรือไม่ได้ไปช่วยงานกยศ.ตามกำหนด - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายชื่อนักศึกษาผู้กู้กยศ.ที่ไม่ชำระค่าเทอมส่วนเกิน หรือไม่ได้ไปช่วยงานกยศ.ตามกำหนด

รายชื่อนักศึกษาผู้กู้กยศ.ที่ไม่ชำระค่าเทอมส่วนเกิน หรือไม่ได้ไปช่วยงานกยศ.ตามกำหนด ผู้มีรายชื่อจะถูกระงับเกรดเทอม1/2554 และระงับผลการลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2/2554 นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากไฟล์ที่เกี่ยวข้อง หากพบว่าท่านมีรายชื่อขอให้นักศึกษาติดต่อ งานทุนและบริการ ชั้น 1 กองพัฒนานักศึกษา ด่วน!!

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ