แสดงรายละเอียดข่าวBest Young Speaker Asia ชิงทุนเรียน MBAที่อังกฤษ

Best Young Speaker Asia ชิงทุนเรียน MBAที่อังกฤษ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Best Young Speaker Asia ชิงทุนเรียน MBAที่อังกฤษ

บริษัท Vantage Siam Co., Ltd ตัวแทนศูนย์จัดสอบในประเทศไทยของ BULATS Test (The University of Cambridge ESOL Examinations) เสนอโครงการ Best Young Speaker Asia BULATS Competition 2011 ซึ่งจัดทำโดย University of Cambridge ประเทศอังกฤษ

โครงการดังกล่าวจะมอบทุนการศึกษา MBA ณ ประเทศอังกฤษตลอดจงจบการศึกษาแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันในฐานะตัวแทนของประเทศไทยและมหาวิทยาลัย


โครงการ Best Young Speaker Asia BULATS Competition 2011 เป็นการแข่งขันความสามารถด้านภาษาอังกฤษและตัวแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆโดยการสอบในส่วนของทักษะด้านการฟังและการอ่านโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษาที่มีความสนใจภาษาอังกฤษ

โดยตัวแทนแต่ละสถาบันไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสอบ (เฉพาะ 20 ตัวแทนมหาวิทยาลัย)


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
โทร. 0 2248 8306


เว็บไซต์ http://vantage-siam.com/detail-th.php?contantid=52&key=news

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ