แสดงรายละเอียดข่าวหน่วยศึกษากฎหมายยุโรปและอาเซียน รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษและความรู้ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 3 รับสมัคร วันนี้ - 4 พ.ย. 54

หน่วยศึกษากฎหมายยุโรปและอาเซียน รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษและความรู้ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 3 รับสมัคร วันนี้ - 4 พ.ย. 54 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หน่วยศึกษากฎหมายยุโรปและอาเซียน รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษและความรู้ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 3 รับสมัคร วันนี้ - 4 พ.ย. 54

ประกาศด่วน.....โอกาสมาถึงแล้ว!!!!
นักศึกษาคนไหน(ปี1 - 2)ที่สนใจอยากฝึกฝนภาษาอังกฤษ
หน่วยศึกษากฎหมายยุโรปและอาเซียน (Unit for EU-ASEAN Law Studies: EALS) รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษและความรู้ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 3

กำหนดการ
ตั้งแต่วันนี้ - 4 พ.ย. 54 ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ณ สถาบันภาษา (ติดต่อห้อง Diploma ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. โดยแจ้งว่า "มาทดสอบภาษาอังกฤษในโครงการของ อ.กัญญา")

9 พ.ย. 54 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกทาง www.law.cmu.ac.th หรือ บอร์ดประชาสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์

14 พ.ย. 54  เริ่มชั้นเรียนภาษาอังกฤษคุณภาพต่อเนื่อง (Diploma Program)

สอบถามเพิ่มเติมและลงชื่อได้ที่พี่กุ้ง ณ สำนักงานชั้น 1 คณะนิติศาสตร์
หรือโทร 053-942906

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ