แสดงรายละเอียดข่าวคณบดีให้การต้อนรับผู้แทนจากมูลนิธิคอนราด

คณบดีให้การต้อนรับผู้แทนจากมูลนิธิคอนราด - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณบดีให้การต้อนรับผู้แทนจากมูลนิธิคอนราด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี เรืองเดชณรงค์ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Mr. Clauspeter Hill ผู้แทนจากมูลนิธิคอนราด และคณะ ในโอกาสเข้าพบและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ และบรรยายเกี่ยวกับ Scholarship for Administrative Law Student ให้แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ณ ห้องเรียนปริญญาโท 102 คณะนิติศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 28 กันยายน 2554

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ