แสดงรายละเอียดข่าวสำนักงานมหาวิทยาลัย เชิญเข้าร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะประจำปี 2554

สำนักงานมหาวิทยาลัย เชิญเข้าร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะประจำปี 2554 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักงานมหาวิทยาลัย เชิญเข้าร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะประจำปี 2554

ด้วยสำนักงานมหาวิทยาลัย เชิญเข้าร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะประจำปี 2554 โดยนิมนต์พระภิกษุและสามเณร จำนวน 500 รูป มารับบิณฑบาต ณ ถนนสายวัฒนธรรมทางขึ้นวัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2554 เวลา 06.00 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ