แสดงรายละเอียดข่าวเชิญร่วมฟังบรรยายการให้ทุนการศึกษา Scholarship for Administrative Law Student โดยผู้แทนจากมูลนิธิคอนราด วันที่ 28 ก.ย. 54

เชิญร่วมฟังบรรยายการให้ทุนการศึกษา Scholarship for Administrative Law Student โดยผู้แทนจากมูลนิธิคอนราด วันที่ 28 ก.ย. 54 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญร่วมฟังบรรยายการให้ทุนการศึกษา Scholarship for Administrative Law Student โดยผู้แทนจากมูลนิธิคอนราด วันที่ 28 ก.ย. 54

Mr. Clauspeter Hill ผู้แทนจากมูลนิธิคอนราด จะบรรยายเกี่ยวกับ Scholarship for Administrative Law Student ในวันพุธที่ 28 กันยายน 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องเรียนปริญญาโท 102

ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่ พี่กุ้ง ณ สำนักงานคณะนิติศาสตร์ หรือ 053-942906
ปล.มีที่นั่งจำกัดนะจ๊ะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ