แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์ขอเชิญนักศึกษาคณะนิติศาสตร์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาดีเด่นคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554

คณะนิติศาสตร์ขอเชิญนักศึกษาคณะนิติศาสตร์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาดีเด่นคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ขอเชิญนักศึกษาคณะนิติศาสตร์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาดีเด่นคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554

คณะนิติศาสตร์ขอเชิญนักศึกษาคณะนิติศาสตร์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาดีเด่นคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาดีเด่นคณะนิติศาสตร์จะได้เป็นผู้แทนคณะเข้ารับการประเมินและคัดเลือกรับรางวัลนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2554 ต่อไป รายละเอียดการสมัครสามารถอ่านได้จากไฟล์ประกอบค่ะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ