แสดงรายละเอียดข่าวเชิญร่วมสัมมนาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ LexisNexis

เชิญร่วมสัมมนาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ LexisNexis - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญร่วมสัมมนาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ LexisNexis

ด้วยบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัดร่วมกับคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสัมมนาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ LexisNexis ในวันศุกร์ 14 ตุลาคม 2554 เวลา 08.30 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ชั้น 4 อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบตอบรับ ตามไฟล์ประกอบข่าว และส่งไปยัง 02-3795182 ภายในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2554

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ