แสดงรายละเอียดข่าวเชิญร่วมสัมมนา500 ปี ความสัมพันธ์สยามประเทศไทย กับโปรตุเกส และชาติตะวันตกในอุษาคเนย์ 2054-2554

เชิญร่วมสัมมนา500 ปี ความสัมพันธ์สยามประเทศไทย กับโปรตุเกส และชาติตะวันตกในอุษาคเนย์ 2054-2554 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญร่วมสัมมนา500 ปี ความสัมพันธ์สยามประเทศไทย กับโปรตุเกส และชาติตะวันตกในอุษาคเนย์ 2054-2554

ขอเชิญร่วมสัมมนานานาชาติ (International Conference) "500 ปี ความสัมพันธ์สยามประเทศไทย กับโปรตุเกส และชาติตะวันตกในอุษาคเนย์ 2054-2554"
500 Anniversaries of Siam-Thailand Relations with Portugal
and the West: 1511-2011

วันพฤหัส 24 - ศุกร์ 25 พฤศจิกายน 2554 Th 24 – Fr 25 November 2011
ณ หอประชุมใหญ่ อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (Ayutthaya Rajabhat Univer)

รายละเอียดการลงทะเบียน
1. ผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า จำนวน 200 ท่านแรก จะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียน
2. ค่าลงทะเบียน 800 บาท / ท่าน และ 300 บาท / ท่าน (สำหรับนักเรียน / นิสิต /นักศึกษาปริญญาตรี)
(ค่าหนังสือเอกสารสัมมนา กับ 2 อาหารกลางวัน 1 อาหารเย็น 3 อาหารว่าง)

รายละเอียดการสัมมนาและใบสมัคร
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B8TGG4oXxT1pNTAxZGIxZGItMzcxOC00MjRhLWFmYTUtOTc1NTk3M2U4ZDUz&hl=en_GB

ดาวน์โหลดใบสมัครไฟล์ MS-word (.doc)
https://docs.google.com/document/d/1_bm0tufq01bL2BN2dbs4OmqbXUUtCRtFdZJ3c8yD-hk/edit?hl=en_GB

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
โทร. 02-424-5768 , โทร./โทรสาร 02-433-8713, 02-882-3850
e-mail : textbooksproject@gmail.com , kitsunee_tai@yahoo.com

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ