แสดงรายละเอียดข่าวสำรวจจำนวนนักศึกษาที่ต้องการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน

สำรวจจำนวนนักศึกษาที่ต้องการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำรวจจำนวนนักศึกษาที่ต้องการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน

ด้วย Saga University ประเทศญี่ปุ่น ได้ขอความร่วมมือกรอกแบบสอบถามจำนวนนักศึกษา มช. ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2012-2013

ทั้งนี้หากนักศึกษาสนใจจะเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนดังกล่าว สามารถแจ้งชื่อได้ที่ พี่กุ้ง สำนักงานคณะนิติศาสตร์ ชั้น 1 ภายในวันที่ 27 กันยายน 2554 ก่อนเวลา 11.00 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ