แสดงรายละเอียดข่าวสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม การฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ครั้งที่ ๑๗

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม การฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ครั้งที่ ๑๗ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม การฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ครั้งที่ ๑๗

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ สถาบันพิโมกข์มุข จังหวัดเชียงใหม่ วัดฝายหิน คณะแพทย์ศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม การฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ครั้งที่ ๑๗ ระหว่างวันที่ ๒๓-๓๐ ตุลาคม 2554 ณ สถาบันพิโมกข์มุข จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป –วันที่ ๒๐ ตุลาคม 2554 (ค่าลงทะเบียนโครงการ ๑, ๐๐๐ บาท) สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://art-culture.cmu.ac.th/

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ