แสดงรายละเอียดข่าวศาลจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญนักศึกษาคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมโครงการเยาวชนยุติธรรมทางปกครอง รุ่นที่ 1

ศาลจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญนักศึกษาคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมโครงการเยาวชนยุติธรรมทางปกครอง รุ่นที่ 1 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาลจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญนักศึกษาคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมโครงการเยาวชนยุติธรรมทางปกครอง รุ่นที่ 1

ศาลจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญนักศึกษาคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมโครงการเยาวชนยุติธรรมทางปกครอง รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 17 - 19 ตุลาคม 2554 ณ ศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตรเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ผู้ที่สนใจสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติม และdownload ใบสมัครได้จากไฟล์ประกอบด้านล่างนี้ แล้วส่งใบสมัครได้ที่พี่เนท ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ภายในวันพุธ ที่ 28 ก.ย. 54 นี้เท่านั้น ปิดเทอมนี้อย่าปล่อยเวลาให้เสียเปล่านะจ๊ะ มาร่วมเปิดโลกทัศน์หาความรู้ร่วมกับน้องๆม.ปลาย 15 โรงเรียนและเพื่อนต่างมหาวิทยาลัยอีก 3 มหาวิทยาลัยกัน อย่าช้า พลาดไปแล้วจะเสียใจ!!

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ