แสดงรายละเอียดข่าวขอความร่วมมือนักศึกษาทุกท่านประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ประจำภาคเรียนที่ 1/2554

ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกท่านประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ประจำภาคเรียนที่ 1/2554 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกท่านประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ประจำภาคเรียนที่ 1/2554

ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกท่านประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ประจำภาคเรียนที่ 1/2554
ผ่านทาง https://mis.cmu.ac.th/cmumis/mainstudent.html
ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2554
เนื่องจากข้อมูลการประเมินการเรียนการสอนดังกล่าวจะมีคุณค่าอย่างยิ่งในการพัฒนาการเรียนการสอนของคณะนิติศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


โดยท่านสามารถดูคู่มือการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ได้ที่ไฟล์ที่เกี่ยวข้องด้านล่าง
หรือหากมีข้อสงสัยในการใช้งาน สามารถติดต่อทีมงานCMU MIS ได้ที่ 053-943-832

กรณีทำรหัสผ่านสูญหายหรือไม่ทราบรหัสผ่านสามารถติดต่อขอรับรหัสผ่านการประเมินได้ที่งานบริการการศึกษาคณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ