แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ!! สอนเพิ่มเติม วิชา 177103 ตอน 801 (หลักกฏหมายเบื้องต้นและบุคคล) ในวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2554

ประกาศ!! สอนเพิ่มเติม วิชา 177103 ตอน 801 (หลักกฏหมายเบื้องต้นและบุคคล) ในวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2554 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ!! สอนเพิ่มเติม วิชา 177103 ตอน 801 (หลักกฏหมายเบื้องต้นและบุคคล) ในวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2554

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งประกาศเรื่อง สอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177103 ตอน 801 (หลักกฏหมายเบื้องต้นและบุคคล) ในวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2554 เวลา 9.00-12.00 น.
SB 4107

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ