แสดงรายละเอียดข่าวโครงการฝึกอบรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วย IT กับค่ายเยาวชนสมองกล 2011

โครงการฝึกอบรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วย IT กับค่ายเยาวชนสมองกล 2011 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการฝึกอบรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วย IT กับค่ายเยาวชนสมองกล 2011

ด้วยสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จะได้จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วย IT กับค่ายเยาวชนสมองกล 2011 ประจำเดือนตุลาคม 2554 สำหรับเด็กและเยาวชน จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้
1. การออกแบบประดิษฐ์หุ่นยนต์อัตโนมัติด้วย Lego
2. ออกแบบเว็บไซต์สำหรับเด็ก

ซึ่งทั้ง 2 หลักสูตรจะจัดขึ้นในวันที่ 3-14 ตุลาคม 2554 เวลา 09.00-16.00 โดยมีค่าลงทะเบียน 3000 บาท

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://training.cmu.ac.th และ http://itsc.cmu.ac.th

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ