แสดงรายละเอียดข่าวเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ UNESCO-APEID ครั้งที่ 15

เชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ UNESCO-APEID ครั้งที่ 15 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ UNESCO-APEID ครั้งที่ 15

สำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ ร่วมกับธนาคารโลก และกระทรวงการศึกษาของอินโดนิเซียขอเชิญผู้บริหาร นักวิชาการ นักวิจัย เยาวชนกับภาคเอกชน เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ UNESCO-APEID ครั้งที่ 15 (15th UNESCO-APEID International Conference) ในหัวข้อ Inspiring Education: Creativity and Entrepreneurship ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2554 ณ โรงเเรม Sulta กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.unescobkk.org/education/apeid/conference2011 หรือ http://www.unescobkk.org/education/apeid/apeid-international-conference

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ