แสดงรายละเอียดข่าวข่าวนี้สำหรับปี 3 เท่านั้นจ้า......โครงการ siam challenge summer internship 3

ข่าวนี้สำหรับปี 3 เท่านั้นจ้า......โครงการ siam challenge summer internship 3 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวนี้สำหรับปี 3 เท่านั้นจ้า......โครงการ siam challenge summer internship 3

ข่าวนี้สำหรับปี 3 เท่านั้นจ้า......โครงการ siam challenge summer internship 3 เปิดรับสมัครผู้ที่มีความสามารถเข้าร่วมฝึกงาน เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ - 14 ต.ค.54 สนใจอ่านข้อมูลเพิ่มเติมจาก http://www.siamkubota.co.th/th/index.aspx เลยจ้า

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ