แสดงรายละเอียดข่าวประกาศคณะนิติศาสตร์ขอเลื่อนการแจ้งผลประกวดราคางานก่อสร้างอาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศคณะนิติศาสตร์ขอเลื่อนการแจ้งผลประกวดราคางานก่อสร้างอาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศคณะนิติศาสตร์ขอเลื่อนการแจ้งผลประกวดราคางานก่อสร้างอาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ตามที่คณะนิติศาสตร์ ได้ดำเนินการประกวดงานก่อสร้างอาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ ในวันที่ 7 กันยายน 2554 เวลา 10.00 น. – 10.30 น. ณ ศูนย์ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท พันธวณิช จำกัด และมีกำหนดประกาศผลการพิจารณาในวันที่ 8 กันยายน 2554 นั้น
ิ คณะนิติศาสตร์ขอเลื่อนการแจ้งผลประกวดราคางานก่อสร้างอาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2554 โดยมีรายละเอียดดังแนบไฟล์ประกอบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ