แสดงรายละเอียดข่าวศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ แจ้งหยุดให้บริการด้าน Thesis/IS

ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ แจ้งหยุดให้บริการด้าน Thesis/IS - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ แจ้งหยุดให้บริการด้าน Thesis/IS

ตามที่ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2554 นั้น

ในการนี้ ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ ใคร่ขอแจ้งหยุดให้บริการด้าน Thesis/IS ในวันและเวลาดังกล่าว ( 9-10 กันยายน 2554 ) ทั้งนี้จะเปิดทำการตามปกติในวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2554 และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

http://www.stsccmu.com/new/

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ