แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ!!! สำหรับสมาชิก EALS และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษฯ

ประกาศ!!! สำหรับสมาชิก EALS และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษฯ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ!!! สำหรับสมาชิก EALS และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษฯ

ให้นักศึกษานิติศาสตร์ทุกคน (โดยเฉพาะปี 1) ที่เข้าร่วมโครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษฯ กับ EALS ให้เข้าร่วมประชุม/เรียน ครั้งสุดท้ายของเทอมนี้ ในวันพุธที่ 21 กันยายน 2554 เวลา 10.00 - 11.00 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ