แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา: “การละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่ได้ไกลตัวอย่างที่คิด: Universal Periodic Review และสิ่งที่ “คุณ” จะทำได้”

ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา: “การละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่ได้ไกลตัวอย่างที่คิด: Universal Periodic Review และสิ่งที่ “คุณ” จะทำได้” - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา: “การละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่ได้ไกลตัวอย่างที่คิด: Universal Periodic Review และสิ่งที่ “คุณ” จะทำได้”

คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธิศักยภาพชุมชน ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา บุคคลทั่วไป เข้าร่วมงานเสวนา เรื่อง “การละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่ได้ไกลตัวอย่างที่คิด: Universal Periodic Review และสิ่งที่ “คุณ” จะทำได้”
ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2554 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพื่อสร้างความเข้าใจในสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน และการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของไทย (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ