แสดงรายละเอียดข่าวขอความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศคณะนิติศาสตร์

ขอความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศคณะนิติศาสตร์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศคณะนิติศาสตร์

ขอความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อที่จะนำผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงงานระบบสารสนเทศของคณะต่อไป

สามารถเข้าไปกรอกแบบประเมินการใช้งานได้ที่

http://www.law.cmu.ac.th/law2011/qn/

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ