แสดงรายละเอียดข่าวเนติบัณฑิตยสภาเชิญชวนนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย

เนติบัณฑิตยสภาเชิญชวนนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เนติบัณฑิตยสภาเชิญชวนนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย

เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูประถัมภ์ จัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายในวันเสาร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ขอเชิญช่วนนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปริญญาตรีในคณะนิติศาสตร์ หรือสาขาภาควิชานิติศาสตร์ของสถาบันการศึกษาทั่วประเทศทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมแข่งขัน สถาบันละ ๑ ทีม ทีมละไม่เกิน ๓ คน เนื่องในโอกาสพระราชพีธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามไฟล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ