แสดงรายละเอียดข่าวเนติบัณฑิตยสภาเชิญชวนนิสิตนักศึกษาส่งผลงานประกวดเรียงความเฉลิมพระเกียรติในหัวข้อเรื่อง “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับเนติบัณฑิต”

เนติบัณฑิตยสภาเชิญชวนนิสิตนักศึกษาส่งผลงานประกวดเรียงความเฉลิมพระเกียรติในหัวข้อเรื่อง “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับเนติบัณฑิต” - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เนติบัณฑิตยสภาเชิญชวนนิสิตนักศึกษาส่งผลงานประกวดเรียงความเฉลิมพระเกียรติในหัวข้อเรื่อง “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับเนติบัณฑิต”

เนติบัณฑิตยสภาเชิญชวนนิสิตนักศึกษาส่งผลงานประกวดเรียงความเฉลิมพระเกียรติในหัวข้อเรื่อง “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับเนติบัณฑิต” ความยาว 20 - 25 หน้า ชิงถ้วยรางวัลประธานศาลฎีกา อัยการสูงสุดและนายกสภาทนายความ

ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 สิงหาคม 2554

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามไฟล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ