แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ! งดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 176101-04 และ 177426-01 ในวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2554

ประกาศ! งดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 176101-04 และ 177426-01 ในวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2554 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ! งดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 176101-04 และ 177426-01 ในวันอังคารที่ 30  สิงหาคม 2554

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งเรื่องงดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 176101-04 เวลา 09.30-11.00 น และ 177426-01 เวลา 11.00-12.30 น. ในวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2554

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ