แสดงรายละเอียดข่าว



การรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษามูลนิธิสยามกลการ ประจำปีการศึกษา 2551

การรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษามูลนิธิสยามกลการ ประจำปีการศึกษา 2551 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษามูลนิธิสยามกลการ ประจำปีการศึกษา 2551

ประกาศรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษามูลนิธิสยามกลการ ประจำปีการศึกษา 2551 สามารถส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิสยามกลการ ประจำปีการศึกษา 2551ได้ที่งานกิจการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2551 และดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์ที่เกี่ยวข้องด้านล่าง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ