แสดงรายละเอียดข่าวทุน ก.พ. เปิดรับสมัครหลายประเภท

ทุน ก.พ. เปิดรับสมัครหลายประเภท - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุน ก.พ. เปิดรับสมัครหลายประเภท

สำนักงาน ก.พ.กำลังเปิดรับสมัครสอบแข่งขัน/คัดเลือกทุน ก.พ. ประเภทต่าง ๆ มากมาย ในขณะนี้

- ทุนกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2554 (ทุนสำหรับบุคคลในต่างประเทศ)

- ทุนกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2554 (ทุนพัฒนาข้าราชการ)

- ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรมฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2554(ทุนพัฒนาข้าราชการ)

- ทุนรัฐบาลไปศึกษาในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2554(ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ)

- ทุนสนับสนุนการศึกษาของคนพิการ ประจำปี 2554 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)

- ทุนสนับสนุนการศึกษาของคนพิการ ประจำปี 2554 (ทุนพัฒนาข้าราชการ)

ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://www.ocsc.go.th/ocsccms/frontweb/view.jsp?categoryID=CAT0001621

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ