แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ! งดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 177300 ตอน 801 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2554

ประกาศ! งดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 177300 ตอน 801 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2554 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ! งดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 177300  ตอน 801 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2554

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งเรื่องงดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 177300 ตอน 801 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2554 เวลา 16.30-19.30 น. SB 4208

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ