แสดงรายละเอียดข่าวสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ประกาศขยายกำหนดวันรับบทคัดย่อ เนื่องในงานประชุมวันวิชาการระดับนานาชาติ ICADA 2011

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ประกาศขยายกำหนดวันรับบทคัดย่อ เนื่องในงานประชุมวันวิชาการระดับนานาชาติ ICADA 2011 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ประกาศขยายกำหนดวันรับบทคัดย่อ เนื่องในงานประชุมวันวิชาการระดับนานาชาติ ICADA 2011

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ประกาศขยายกำหนดวันรับบทคัดย่อ เนื่องในงานประชุมวันวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Advancement of Development Administration 2011 (ICADA 2011)Theme: “Governance and Poverty Reduction in Developing Countries” ไปจนถึงวันที่ 15 กันยายน 2554 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://icada2011.nida.ac.th/main/

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ