แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมสัมมนา เรื่อง การสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ในประเทศไทยตามกฎหมายระหว่างประเทศ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมสัมมนา เรื่อง การสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ในประเทศไทยตามกฎหมายระหว่างประเทศ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมสัมมนา เรื่อง การสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ในประเทศไทยตามกฎหมายระหว่างประเทศ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมสัมมนา เรื่อง การสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ในประเทศไทยตามกฎหมายระหว่างประเทศ: ข้อพิจารณาด้านความรับผิดและการจัดการกากนิวเคลียร์ ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2554 เวลา 13.30 - 16.00 น. ห้อง 221 (ชั้น 2) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ