แสดงรายละเอียดข่าววิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ 1 ขอเชิญเข้าร่วมงาน "วิศวกรรมล้านนา ครั้งที่ 2"ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมเพื่อโลกสีเขียว"

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ 1 ขอเชิญเข้าร่วมงาน "วิศวกรรมล้านนา ครั้งที่ 2"ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมเพื่อโลกสีเขียว" - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ 1 ขอเชิญเข้าร่วมงาน

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ 1 ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีลำปาง (แลมป์-เทค) และสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานภาคเหนือ มีกำหนดการจัดงาน “วิศวกรรมล้านนา ครั้งที่ 2” ในระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2554 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในงานมีการจัดกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การแข่งขันทักษะทางวิชาการ การบรรยายพิเศษ การออกร้าน โดยสถาบันการศึกษา/บริษัทห้างร้าน กิจกรรมกลางแจ้ง ถนนคนเดิน

จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมงานฯ ดังกล่าว โดยสามารถติดตามข่าวสารการจัดงานทาง Facebook “วิศวกรรมล้านนา ครั้งที่ 2” http://www.facebook.com/lannaengexpo2011 หรือสอบถามรายละเอียดกิจกรรมและการแข่งขันต่างๆ ได้ที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ 1 ชั้น 6 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 053-94-4115

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ