แสดงรายละเอียดข่าวให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

อาจารย์ชัยณรงค์ เหลือวิลัย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากร คณะนิติศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตสโมสรนิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสศึกษาดุงานสโมสรนักศึกษา คลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องเรีียน SB 4201 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2554

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ