แสดงรายละเอียดข่าว



คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนนักศึกษาเข้าใช้งานโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ CLT

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนนักศึกษาเข้าใช้งานโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ CLT - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนนักศึกษาเข้าใช้งานโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ CLT

ด้วยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดซื้อโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ CLT เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาและเห็นสมควรให้นักศึกษาคณะต่างๆ ได้ร่วมใช้ประโยชน์จากโปรแกรมดังกล่าว
โดยให้นักศึกษาสามารถเข้าใช้งานโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ CLT ได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำคณะบริหารธุรกิจ ขั้น 1 และสอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ในเวลาทำการ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ