แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์ ให้การต้อนรับ Dr.Nobuyuki Arai จาก Kagawa University School of Law

คณะนิติศาสตร์ ให้การต้อนรับ Dr.Nobuyuki Arai จาก Kagawa University School of Law - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ ให้การต้อนรับ Dr.Nobuyuki Arai จาก Kagawa University School of Law

อาจารย์วสุ สิงหัษฐิต รองคณบดีฝ่ายบริหาร และอาจารย์กัญญา หิรัณย์วัฒนพงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Dr.Nobuyuki Arai จาก Kagawa University School of Law ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเยี่ยมเยือนและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ครั้งที่ 2 เกี่ยวกับการวิจัยร่วม เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2554 ณ ห้องเรียนปริญญาโท 102 คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ