แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ "รัฐธรรมนูญแห่งประเทศญี่ปุ่น" 24 สิงหาคม 2554

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ "รัฐธรรมนูญแห่งประเทศญี่ปุ่น" 24 สิงหาคม 2554 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ "รัฐธรรมนูญแห่งประเทศญี่ปุ่น"
วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร. โนบุยูกิ อาราอิ แห่งมหาวิทยาลัยคางาว่า ในวันที่ 24 สิงหาคม 2554
เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง HB7802 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เนื้อหาของการบรรยายเกี่ยวกับประวัติรัฐธรรมนูญหลังสงคราม โดยจะทำการบรรยายพร้อมฉายสไลด์

การบรรยายเป็นภาษาญี่ปุ่น และมีผู้แปลความเป็นภาษาไทย
ติดต่อสอบถามรายละเอียด และสำรองที่นั่งได้ที่ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ โทรศัพท์ 053-943284

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ