แสดงรายละเอียดข่าวJapan Education Fair 2011

Japan Education Fair 2011 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Japan Education Fair 2011

พบกับตัวแทนสถาบันการศึกษาจากทั่วประเทศญี่ปุ่น ทั้งมหาวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษา โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น และหน่วยงานต่างๆชมการประกวดสุทรพจน์ ชิงตั๋วเครื่องบินไป - กลับ และทัศนศึกษาประเทศญี่ปุ่น (เฉพาะกรุงเทพฯ)

ร่วมสนุกกับกิจกรรมวัฒนธรรมของประเทศญี่ป่นและรับของที่ระลึกหน้างาน ฟังการบรรยาย "ข้อมูลทุน JASSO" "ทุนการศึกษาจากรัฐบาลญี่ปุ่น" "เรื่องเล่าประสบการณ์ตรงจากรุ่นพี่ ที่จบจากประเทศญี่ปุ่น"
จัดโดย : องค์การสนับสนุนนักศีกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (JASSO), สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (OJSAT)

สนับสนุนโดย : สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย, สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :

JASSO Tel.(02)661-7057-8 http://www.jeic-bangkok.org E-mail : info@jeic-bangkok.org
OJSAT Tel.(02)357-1241-5 http://www.ojsat.or.th E-mail : admin@ojsat.or.th
OJSAT สำนักงานภาคเหนือ Tel.(053)814-344, (053)814-550
http://www.ojsat.or.th/main/images/stories/japan-education-fair-2011-th5.jpg

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ