แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับมหาวิยาลัยในประเทศอินเดียและรัสเซีย

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับมหาวิยาลัยในประเทศอินเดียและรัสเซีย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับมหาวิยาลัยในประเทศอินเดียและรัสเซีย

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไทย(สกอ.) ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับมหาวิยาลัยในประเทศอินเดียและรัสเซีย นักศึกษาท่านใดสนใจสามารถสมัครได้ที่งานกิจการนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2551 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์ที่เกี่ยวข้องด้านล่าง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ