แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หัวข้อ "จากผลงานวิชาการ...กลายเป็นงานที่อ่าน"‏

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หัวข้อ "จากผลงานวิชาการ...กลายเป็นงานที่อ่าน"‏ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หัวข้อ

ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรม หัวข้อ "จากผลงานวิชาการ...กลายเป็นงานที่อ่าน" ในวันพุธที่ 24 ส.ค.54 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมบุญญาวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้
ท่านใดสนใจ สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.agri.cmu.ac.th/news/detail.asp?id=49010559 ภายในวันศุกร์ที่ 19 ส.ค.54

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ